Deneyimsel Tasarım Öğretisi

Aile bütünlüğümüzü geliştiren ve koruyan yöntemleri öğrenmek için, Çocuklarımızın hayattaki yetkinliklerini artıran yöntemleri öğrenmek için, Günümüz çocuklarının giderek artan problemi olan asabiyetin nedenlerini öğrenebilmek için bu programa sizleri de bekliyoruz..

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ

AİLEDE HUZUR ve EBEVEYN TUZAKLARI SEMİNER PROGRAMI

Ailede Huzur ve Ebeveyn Tuzakları Programı, aktardığı bilgilerle daha iyi bir aile birlikteliğine sahip olabilme yolculuğunda ebeveynlere destek olmayı amaçlar.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ AİLEDE HUZUR ve EBEVEYN TUZAKLARI

Anne, baba diyorken birilerine; adımız birden; annesi, babası oluverir.

Başta bir rolden ibarettir.

Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyiz.

Kılavuzumuz; duyduklarımız, gördüklerimiz ve varsayımlarımızdır.

Mutlu olmak isteriz.

Mutlu etmek isteriz.

İyidir niyetimiz…

Biz çekmişizdir, onlar çekmesinler deriz.

Kıyamayız…

Yemez yedirir, içmez içtiririz…

Sonra bir an gelir neyin onu öfkelendirdiğini, neden bu kadar imkanın bir türlü mutlu etmediğini anlayamayız, anlamlandıramayız…

Bizim zamanımızda diye başlar cümlelerimiz; “Zamane çocukları” deriz.

Tam da yaşam koşturması esnasında,

Kısacık bir anda; bir soru belirebilir belki aklımızda;

“Acaba doğru mu yapıyorum?”

İyi de bu bir deney değil ki…

Yani “Hadi bu olmadı, sil baştan” denemiyor ki                                                                             

Çocuklarımızı yeniden yetiştirebilmek için zamanı geri alamayız…

İşte bu sebeple deneyimselleştirilmiş bilgiye ihtiyaç vardır.

Siz de bunları fark edenlerdenseniz;

Ve bunların uygulanabilir yöntemlerini dinlemek isterseniz,

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Ailede Huzur, Ebeveyn Tuzakları Programına davetlisiniz…

Programın İçeriği ;

Ebeveyn Tuzakları: Nerde Yanlış Yapıyoruz?

Güçlenen Çocuk Yetiştirebilmek : Çocuğa Özgüven ve Cesaret Kazandırma

Otorite ve Disiplin

Kıymet Bilen Çocuklar

Mutlu Çocuk Yetiştirebilmek : Eğlenebilme Marifeti

Teknoloji - Tüketim ve Bağımlılık Tuzağı

Ders Çalışma Problemi

İnsan Tanıma Sanatı : Ailemiz Kim? (Çocuğumuzu, eşimizi, kendimizi tanıyalım)

Nasıl Bir Program?

Ailede Huzur ve Ebeveyn Tuzakları Programı, Deneyimsel Tasarım Öğretisi eğitimcileri  tarafından, tasarlanmış bir programdır. Anlatılan bilgiler ve  yöntemler Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilgi teknolojisinden faydalanarak  tasarlanmıştır. Anlatılan tüm bilgiler ve yöntemler bilimsel güvenirlilik  testinden geçmiş, gerçek, tutarlı, işe yaradığı ispatlanmış,  uygulanabilir ve anlaşılabilir bilgilerdir.

Kimler Katılmalı?

Aile bütünlüğümüzü geliştiren ve koruyan yöntemleri öğrenmek için,

Çocuklarımızın hayattaki yetkinliklerini artıran yöntemleri öğrenmek  ve deneyim almak için,

Günümüz çocuklarının problemi olan asabiyetin nedenlerini öğrenebilmek için,

Eşler arası dayanışmayı ve kaliteli ilgiyi zayıflatan nedenleri öğrenebilmek ve istediğimiz değişimi başlatabilmek için,

Evimizdeki huzuru artıracak yöntemleri bilmek için her ebeveyn bu seminere katılmalıdır. 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, tutarlılık testinden geçmiş olan deneyimleri paylaşarak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirleyeceği  yol haritasını tasarlamasına destek olur. İnsanoğlu, ulaştığında mutlu ve başarılı olacağını zannettiği şeyler için bir ömür boyu çabalar durur. İstediği şeylere ulaştığında ise, çoğu zaman o kadarda mutlu olamadığını farkeder. Çünkü gerçekle sahteyi ayırt etmekte zorlanır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçeklik ilmidir ve sahte ve gerçeği birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. Gerçeği bilen kişi, sahteyi bilir ve kendi iradesiyle ikisi arasında bir seçim yapar. Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde paylaşılan tüm bilgiler, tutarlı, uygulanabilir, anlaşılabilir ve faydalı olma özelliği taşır.  Tüm bilgiler; tüm zamanlarda, tüm insanları ve tüm konuları kapsar niteliktedir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, hayatın içindeki deneyimlerlerden faydalanılarak tasarlanmış bir bilgi teknolojisidir. Deneyimsel kısmını geçmişten, tasarım kısmını ise şimdiki ve gelecek zamandan alarak geçmişin deneyimleri ile şu ana ve geleceğe köprüler kurar. Yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıkların hayatlarındaki ortak deneyimleri harmanlayarak insanların hem bugününü hem de yarın gideceği yolun haritasını, deneyimselleştirilmiş öngörülerle çizmesine olanak sağlar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, insanın hayattaki amacını amaç edinmiştir. İnsan bir kez geldiği şu hayatta ne yaparsa yapsın mutlu olmak, başarılı olmak ve etrafındakilerle doyumlu ve kaliteli ilişkiler kurmak için yapar. Bu amaçlar tüm insanlar için ne kadar ortaksa, bu amaca götürdüğüne inandığı yollar da o kadar çeşitlidir. İnsan bazen onu mutluluğa ve başarıya götürecek yolların seçiminde yanılır. Yanlış yerlerde yanlış kazançlar arar. Yanlış davranışlarla ve yanlış hamlelerle olumlu sonuçlar bekler. Eğer varmak istediği yer ya da gideceği yola dair bir bilgisi yoksa, bir bilinmez içinden doğaçlama yapar ve  sanki daha iyisiymiş gibi gelene yönlenir. Dener, yanılır, bulur, öğrenir. Her seferinde deneyerek ortaya çıkacak başarılı ve başarısız sonuçları bizzat gözlemleyerek sonuca ulaşmayı tercih eder. Oysa hayattaki en pahalı, en zaman kaybettirici ve en kârı düşük öğrenme yöntemi deneme-yanılma (trial-error method) yöntemidir.

Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi ulaşılması istenen bir amaç ve hedef doğrultusunda deneyimselleştirilmiş öngörüleri insanlara sunarak, bu hayattaki nihai amacına deneme yanılma yapmadan, en kısa yoldan ve en etkili biçimde ulaşma fırsatı sunar.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ‘NİN BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN ‘’TUTARLILIK İLKESİ‘’ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak ortaya koyduğu tüm yasaları yine bilimsel güvenilirlik yöntemleri ile test eder. Bu güvenilirlik yöntemlerinden biri  tutarlılıktır. Tutarlılık, yasasal bir düzen içinde tanımlanan tüm yasaların, tüm durumlar ve konular için geçerli olması halidir. Diğer bir deyişle, ortaya konan yasaların birbiri ile çelişkili sonuçlar üretmemesi de denilebilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin, bugüne kadar geniş kitleler tarafından kabul görmesini sağlayan sebep, deşifre ettiği yasaların ve ortaya koyduğu stratejilerin kendi içinde tutarlı oluşudur.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bir bilgi diğer bir bilgiyle ortak bir yasa üzerinden birbirine bağlıdır.

Bir bilimsel güvenirlilik yöntemi olan tutarlılık; ortaya koyulan bilgilerin kendi içinde bir sistematiğe sahip olmasını sağlar. Her bir bilgi bir sonraki bilgiyi destekler ve ispatlar niteliktedir. Bilgiler arasında her hangi bir çelişki yoktur. Tam aksine tüm bilgiler arasında mutlak bir ilişki vardır. Tıpkı fizik, kimya veya matematik gibi pozitif bilimlerdeki aksiyom ve yasaların diğer aksiyom ve yasalar ile olan ilişkisi gibi... Nasıl ki pozitif bilimlerde tutarlı bir bilgi, bir diğer bilgiye kapı açarsa, Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde anlatılan her bir bilgi de yeni bir bilgiye kapı açar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bilgi, salt gerçekliğin ifadesidir. Gerçek, aynı zamanda tutarlı içerik demektir. Bilimsel tüm süreçlerde de ortaya konduğu üzere, bir bilginin gerçek olup olmadığının belirlenebilmesi için tutarlılık testinden geçirilmesi gerekir. Bir bilginin ne kadar tutarlı olduğu, kendisinin zıttı meydana geldiğindeki durumlara bakılarak anlaşılabilir. Verilen bilginin tam zıttında meydana gelen sonuç, kendisi meydana geldiğindeki ortaya çıkan sonuçtan ne kadar zıtsa, verilen bilgi o kadar gerçek ve bir o kadar da tutarlıdır. Aynı zamanda, tutarlı bir bilginin hem rasyonel, yani akıl ve mantığa yatan hem de diğer bilgilerle uyumlu olup birbirini desteklemesi gerekir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde yer alan tüm bilgiler hem rasyonel hem de diğer bilgilerle ilişkilidir.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “FAYDACILIK PRAGMATİZM İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgiler pragmatiktir. Yani bir bireyin toplamdaki faydasını göz önünde tutarak oluşturulmuş bilgilerdir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde bir bilgi ancak fayda sağlıyorsa aktarılır. Faydalı olan bir bilginin kişiyi tüm zamanlarında daha iyiye götürme özelliği vardır. Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgilerin amacı bireyin tüm zamanlarında dününe göre iyi olmasına yardımcı olmaktır. İnsan, doğası gereği anlık çıkarları ile toplamdaki faydasını karıştırabilir. Anlık olarak acı verebilecek pek çok şey, ona hayatının toplamında fayda sağlıyor olabilir ya da anlık olarak keyif veren pek çok şey onu toplamda zarara uğratabilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi insana anlık haz ve toplamda fayda veren pek çok şeyin ayrımını belirgin bir şekilde yapmasını sağlayacak  bilgiler içerir. Her bilgi daha büyük bir fayda sağlamak için aktarılır. Daha büyük bir fayda sağlamayacaksa,  o bilgi müfredata dahil edilmez. Bu bilgiler kişinin tüm hayatında mutlu ve başarılı olmasına destek olmak için tasarlanmıştır.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi insan davranışlarını incelediğinden, davranışsal boyuttaki doğruyu ve yanlışı ayrıştıran bir bilgi teknolojisi de denilebilir. Bu ayrıştırmayı yaparken, o davranışların meydana getirdiği sonuçlara göre değerlendirme yapar. Bu değerlendirme yapılırken “faydacılık ilkesi” bir yöntem olarak kullanılır.

Termodinamik yasalardan elektromanyetizmanın temel varsayımlarına kadar fiziğin en temel konuları doğada bir boşluğun olduğunu kabul etmediği gibi, hayatın içinde boşluğun olduğunu kabul etmez. Buradan yola çıkılarak, ele alınan bir bilginin ya faydalı ya da zararlı olduğu gerçeğine ulaşılır. Fayda sağlamayan her şey mutlaka zarar verecektir. Dolayısıyla hayatın içinde insanın yapmış olduğu her davranış ve hamle onu ya faydaya ya da zarara yaklaştırır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin içerdiği bilgilerin pragmatik özelliği sayesinde  bireyin her bir davranışında kendisini faydaya yaklaştırması, zarardan da bir o kadar uzaklaştırması hedeflenir.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “UYGULANABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Uygulanabilirlik ilkesi, bir bilginin doğrudan bir insanın hayatına geçirilebilir olması ile ilgilidir. Bilgiler pratiktir, her zaman ve her yerde uygulanabilir. Anlatılan her içerik, hemen hayata geçirilebilen pratik bilgilerden oluşur. Deneyimsel Tasarım Öğretisi; yeryüzünün deneyimleriyle tasarlanmış bir bilgi topluluğu olduğundan uygulanamaması söz konusu değildir. Öğretiyi duyan kitlelerin de anlatılan bilgilerin taşıyıcısı değil yaşayıcısı olması hedeflenir. İnsan zihni, duyduğu ama uygulayamadığı bilgiyi saklama yeteneğine sahip değildir. İnsan öğrendiği bilgiyi uyguladıkça o bilgiye değer verir ve sahiplenir. 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “ANLAŞILABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilimsel verilerden ve araştırma yöntemlerinden faydalanır. Ancak bunları strateji olarak insanlığın kullanımına sunarken çok yalın ve sade bir dil kullanır. Bilimsel olarak araştırır ama sanatsal olarak aktarır. Bu sebepten dolayı anlatılan bilgiler toplumun farklı eğitim ve kültür seviyelerindeki insanlar tarafından anlaşılabilir. İnsanları etkilemek için az bilinen kelimeler ve birtakım terminolojiler barındırmaz. 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, anlaşılabilirlik ilkesini epistemoloji üzerine inşa eder. Epistemoloji, kavramların gerçek anlamlarını, doğasını ve kaynağını ele alır ve ortaya çıkartır. İnsan, doğası gereği duyduğu her bilgiyi bildiğini zanneder. Günlük dilde gerçek anlamlarını bilmeden onlarca kelime kullanır. Oysa kullandığı kelimelerin zihnindeki tanımı başka, gerçek tanımı başkadır. İnsan, bir davranışı ya da kavramı anlayamadığında ona verdiği tepkiler de doğaçlama olmaya başlar. Bir bilinmezin içinde denemeler ve yanılmalar yapar. Bir acı ile karşılaştığında uzaklaşan insan, bir haz bulunca da ona yaklaşmak ister. Edindiği tecrübe ve yanılgılarıyla bir kez geldiği şu hayata yön vermeye çalışır. Yön verirken varmaya çalıştığı tek yer, yani ana amaç, başarı ve mutluluktur. Amaçlar tüm insanlar için ortak olsa da buna götürdüğüne inandığı hedefler çok farklıdır. Hedefleri belirlerken de çoğu kez başarı ve mutluluğun epistemolojisini değil zihnindeki kendi tanımlamış olduğu başarı ve mutluluğa yönelik hedefler belirler. Belirlediği hedeflerin sonunda da o hedefin kendisini gerçek mutluluk ve başarıya götürmediğini farkeder. Halbuki gerçek başarıya ve mutluluğa ancak onları doğru tanımlayarak erişilebilir.

Bu sebeple, Deneyimsel Tasarım Öğretisi, kavramların gerçek anlamlarını açıklar. Tıpkı başarı ve mutluluk gibi günlük dilde sık sık kullandığımız pek çok kelimenin de epistomolojisini (gerçek anlamını) deşifre ederek insanlığın kullanımına sunar. Kavramların gerçek anlamları bilindiğinde kişinin zihnindeki belirsizlikler ortadan kalkar. Bu yüzden insan, düşebileceği tuzaklara ve alabileceği önlemlere karşı daha hazırlıklı olur. Bireyin hem doğru yerde tepkiler verebilmesini sağlar hem de gerçek problemini de fark ettirip bireyi çözüme ulaştırır.

İnsanoğlunun tepki verebilmesi için algılaması gerekir. İnsanın düşünceleri ne kadar önemli olursa olsun, iletişim kurduğu kişinin davranışlarına bakarak tepki verir. İnsanlar, düşüncelerimize değil, davranışlarımıza bakarak bizleri değerlendirir ve hakkımızda bir fikir sahibi olurlar. Oysa biz, kendi inandığımız ve hissettiğimiz şeylerle diğer insanların hakkımızda fikir sahibi olduğunu ve değerlendirildiğimizi zannederiz.
Oysa insan davranışlarına göre değerlendirilir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde anlatılan tüm bilgiler bu dört temel süzgeçten geçirilmiş ve hayatın içindeki her alana uygulanarak bilgilerin tutarlılığı gözden geçirilmiştir. Bu dört temel ilkeden sadece bir tanesi bile o bilginin özelliği değilse bilgi müfredata alınmamaktadır.

MAKALELER

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, Duyurular, Zirveler

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

İnsan mutlu olmak hayali ile evlenir. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir? Mutluluğu evlilikte aramamak... Mutluluğu evlilikte ve karşı cinste aramak beyhude bir çabadır. Hiçbir insan bu dünyaya bir başkasını mutlu etmek için gelmez.

Tümünü Oku

YAŞASIN! ANNE OLUYORUM... EYVAH! DOĞURUYORUM...

Sezaryen ameliyatı, yıllar içerisinde giderek yaygınlaştı. Normal doğumun bir alternatifi olarak görülmeye başlandı. Ancak, normal doğumun bebeğin ve annenin sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu konuda bilinçlenen birçok anne adayı da normal doğumu tercih etmekte. İşte bu noktada anne adaylarının doğum korkusu devreye giriyor. “Normal doğum istiyorum ama çok korkuyorum. Başarabilir miyim?” kaygısı oluşuyor. Kadınlar, dizi ve filmlerde yıllarca abartılı doğum sahneleri izlediler.

Tümünü Oku

Klasik Bir Aile Hikayesi

Oğlu için en iyisini istiyordu. Bir anne olarak elinden gelenin en iyisini yapma gayreti yüksekti. Anne olmak, onun için önemliydi. Anneliğin kadınlara verilen mucizevi bir görev olduğuna inanırdı. Oğlu için en iyi yemekleri yapardı. Ayrıca şık ve temiz giyinmesi için oldukça özen gösterirdi. Okulda başarısı için ayrı çaba sarf ederdi. Oğlunun iyi bir eğitim alabilmesi için öğretmenleri ile sürekli görüşürdü. Her gün oğlunu anaokulundan aldığında hocalarıyla sohbet eder, sonrasında da ödevlerini kontrol ederdi.

Tümünü Oku

Erkekler, Albenilerinizi Artırın!

Karşı cinsi etkilemenin ve etkileyici insan olmanın formülleri insanların ilgisini çeken konulardan biri olmuştur. O'nu nasıl hayran bırakabilirim? Benden hoşlanmasını nasıl sağlayabilirim? sorusu birçok insanın zihnini meşgul eden konulardan biri... ve birçok insanın da zaafı olan konulardan biri. O sebeple konuyla ilgili doğru-yanlış düşünmeden verilen her tavsiyeye aldanabiliyor insan bazen. Bazılarımızda kendi çözümümüzü kendimiz bulmaya çalışanlardanız. Peki, gerçekten karşı cinsi etkilemede işe yarayan stratejiler neler olabilir?

Tümünü Oku

EVLİLİK İSTEĞİ ŞAKAYA GELMİYOR !

Son zamanların en popüler problemlerinden biri evliliklerin azalması ve boşanmaların artması. Medeniyetin zirvede olduğunu iddia ettiğimiz bir zamanda yaşamamıza rağmen ilişkilerle ilgili yaşadığımız problemler de zirvede. Artık evlenme isteği eskiye göre daha az ve evliliklerin ömrü de geçmişe göre daha kısa. Oysa tam tersi olması gerekmez miydi? Medeniyetin olduğu yerde güçlü ve sağlam ilişkilerimizin olması beklenmez miydi?

Tümünü Oku

HAYATIN LİSANI

Deneyimsel Tasarım Öğretisi der ki: “Karşılaşılan hiç bir olay ya da problem yoktur ki olmadan önce bir işareti, olduktan sonra da bir izi bulunmasın”. İnsan günlük hayatın koşturmacası içinde alışılmışın dışında pek çok olaylar silsilesi ile karşılaşabilir. Aslında bu olaylar hayatın içinde insana sunulan iz ve işaretlerdir. İşaret bir olay olmadan önce, iz ise olaydan sonra oluşur. Bu iz ve işaretler aslında gitmek istediğimiz yöne dair karşımıza çıkan yön tabelalarıdır. Bu tabelalar doğru okunduğu taktirde bir anlam taşır. Aksi halde insanın paranoyalarını artırmaktan öteye geçmez.

Tümünü Oku

"BU SAYILMAZ! TEKRAR OYNAYALIM..."

Çocuklar oyun oynarken işine gelmeyen, beklenti dışı bir şey olduğunda hemen eller yukarı kalkıp, "bu sayılmaz, hayır hayır, tekrar oynayalım" diye ısrar ederler. Bu talep bazen kabul edilir bazen de reddedilir. Reddedildiğinde, bazen omuzlar düşürülüp kabullenilir bazen de ısrar edilir ve nihayetinde kavgayla sonuçlanabilir. O yaşlarda tepkiler yüksek olur ama olayın etkisi çabuk geçer.

Tümünü Oku

İKİ KAPI İKİ HAYAT

Güneş, kalın beyaz perdeyi sıyırarak odanın içini aydınlatmıştı. Saat 09:00 olduğunda iyiden iyiye Erhan’ın gözünü kamaştıracak hale geldi. Erhan, yüzünü ovuşturarak tek gözünü açabildi. “Yine mi uyandım? Yine mi yaşıyorum? Yine mi ölemedim?” diye söylenmeye başladı.

Tümünü Oku

AYLA VE AHMET 2

Ayla ve Ahmet'in saadeti neye bağlıydı.. Ayla, zihninde birçok soruyla eve yaklaşıyordu. Yaklaştıkça kalp atışlarının arttığını hissediyordu. Hatta bir an kalbinin sesini çok net duydu. Duyduğu kalp sesiyle heyecanı daha da arttı. Şimdi eve girip nasıl bir tavır izlemeliydi? Ahmet’i eve çağırmış o da hemen gelmişti. Ahmet, salonda beklerken kendi istekleri doğrultusunda zihninde oluşan soruları düşünüyor, Ayla da eve yaklaştıkça kendi sorularını içinden soruyordu. Bir an durup, “eve hiç gitmeden buradan tamamen çekip gitsem mi?” diye düşündü. Ancak, iç sesi rahat bırakmadı onu. “Sorularına cevap bulmadan, içini dökmeden nereye gideceksin Ayla?” diye yanıtladı kendi sorusunu. “Önce içindekileri ona söyle sonra gideceksen yine gidersin.” Zihnini durduramıyordu. Ahmet’e çok kızmış, çok hırslanmıştı.

Tümünü Oku

OLUMLU DÜŞÜN

Kırmızının bu tonunu seviyordu. Koyu değildi ve parlak bir rengi vardı. Çok önemli bir inceleme yapıyormuşçasına parmakları arasında duran kalemi hafifçe çevirip inceledi. Ardından defterine yazdığı “yapılacaklar listesi” satırına yeniden baktı… Yine senenin o zamanlarıydı. Biri bitmek üzereyken, yenisi birkaç güne açılışını yapacaktı. Ayça için bu çalışma bir alışkanlık olmuştu. Takvimin bu dönemlerinde, geçmiş senenin muhasebesini yapar, yeni senede istediklerini listelerdi.

Tümünü Oku

AYLA VE AHMET

Telaşla eve girdi. Kısa zaman önce aldığı yeni mavi gömleğini giymişti o gün. Geniş paçalı kot pantolonu ile uyumunu sevmişti. Ne de olsa gözleri de maviydi. Hafif kırlaşan saçları, mavi gözleri ile giydiği mavi tonlu kıyafetler onu yakışıklı bir orta yaş erkeği yapıyordu. Giyimine de her zaman özen gösterirdi. Hiçbir zaman standartın altında bir kıyafeti olmamıştı. Kullandığı renk ve modeller modaya uygun ve lüks katagorisindeydi. Sağlığı ile pek ilgilenmez ama bakımı ile oldukça ilgiliydi.

Tümünü Oku

O Halde Hangi Birini İnkar Edebilirsin..

Sen, Sen annenin güler yüzü... Birilerinin bir tanesi... Sevilesi ve saygı duyulası... Hay ALLAH razı olası...... Benim için dua et... Rabbinin merhametinden hangi birini inkar edebilirsin... Ben, Ben aylarca karnında taşınan... Kulağına ezan okunan... Korunmasız iken korunan... Hay ALLAH'tan affedilesi ben... Benim için dua et... Rabbimin merhametinden hangi birini inkar edebilirim... Hiç düşünmedim mi yoksa... Rabbinin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsin... O halde düşünmeli değil miydim... Rabbinin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsin...

Tümünü Oku

BU ÇOCUKLAR ŞANSLI MI, ŞANSSIZ MI?

Alnındaki kırışık duruş, yaşıyla tezat oluşturuyordu. Bu tezat, velilerin çocuk parkındaki görüntüleri gibiydi… Bora henüz sekiz yaşındaydı. Okul değiştirmek için geçiş sınavına gelmişti. Aynı bahçede, anaokulu sınavına girecek olanlar, geçiş sınavı için bulunanlar ve tabi ki olanlardan daha endişeli pek çok veli vardı.

Tümünü Oku

O Kadın...

Bazen insan kanunlarla açıklanamayacak şeylere inanmak ister. O sevgisiyle de, ilgisiyle de, Cesaretiyle de, merhametiyle de kanunların anlatamadığı insandı... Eğer bahsedilen kişi oysa ve konu fedakarlık... Peygamberden sonra onu geçebilecek insan yaratılmadı bu dünyada... Analar onun gibisini hiç doğuramadı... Çünkü analar; anne doğuramazlar...

Tümünü Oku

Hangi Öğretmenim?

Öğrenmeye Hazır mısın? Öğretmen olmak adı öğretmen olunca mı oluyor? Hayır… Adı her anne olan, her baba olan, her kimliğinde müslüman yazan her insanın adının yanına bu sıfat geldi diye öyle olmadığı gibi. Peki ben öğretmenim ama hangi öğretmen? Adının yanına öğretmen sıfatı gelen mi? Gerçekten öğretmen olan mı? Nasıl anlarsın?

Tümünü Oku

Farkında Olmadan, Yaşamak..

‘‘Yağmur o kadar hızlı yağıyordu ki Leyla kendini havalimanına zor atmıştı. Uçağın kalkmasına çok az zaman kaldığı için telaşla koşmaya başladı. Bagajı olmadığı için güvenliği çabuk geçebilmişti. Koşarken bir yandan içinden kendine kızıyordu neden hep geç kalmak zorundayım ki? Neden?!

Tümünü Oku

ROLLER VE MODELLER

Güneşin doğuşu ile etraf ısınmaya başlamıştı. Sıcak bir Pazar sabahı idi. Etrafta kimsecikler yoktu. Dükkan kepenkleri yavaş yavaş açılıyor, tezgahlar kurulmaya başlıyordu. Sık dallı, koyu yeşil yapraklı defne ağaçları arasında bisiklet ile turluyorlardı Deniz ve Öykü. Çocukluğunun Bağlarbaşı, Fıstıkağacı sokaklarında da görürdü kapı girişlerinde asılı olan defne yapraklarını. Hoş kokusu ve zeytine benzeyen meyvesi ile ne çok şeyi çağrıştırıyordu.

Tümünü Oku

İsteğim Gerçekten Yana, Tercihlerim Başka

İnsanoğlu hep gerçeği merak eder. Gerçeği öğrenmek ister. Sahte bir hayatı olsun istemez. Bir doktorun sağlığı hakkında gerçeği söylemesini ister. Çocuğunun geç kalmasının altında yatan gerçeği merak eder. Sevdiğinin ona gerçek duygularını aktarmasını ister. Aldığı cevaplar yeterli olmadığında teyit için tekrar sorar.

Tümünü Oku

Anne Ben Senin Sandığın Gibi Değilim…

Anne ben senin sandığın gibi değilim… O gün çok kalabalık bir organizasyon vardı. Herkes gelenlere hizmet ediyor kimse birbirinin işine karışmıyordu. Askerlerini uğurlamaya gelmiş buluşma mekanı olarak oraya seçmişlerdi. Güzel bir topluluk vardı içerde. Esprili, neşeli ve sohbetli bir topluluktu. Küçük çocuklar da vardı ve ortalıkta ayak altında dolaşıyorlardı. Mekan 3 katlı eski bir konaktı. Ahşap merdivenli, biraz da servisi meşakkatli bir kafeydi.

Tümünü Oku

BU ÇOCUK KİME ÇEKTİ?!

Gözleri kocamandı. O bembeyaz tüylü kafasının içinde gözleri parlıyordu. Yeni gelen misafirleri tanımak istercesine zıplıyor, bir yandan da kuyruğunu sallıyordu. Yeni traş olduğu için kafası ve kuyruğu bedeninden ayrı parçalar gibi görünüyordu. Demet’in küçük kızı, gözü o tüylü şeyde elleri annesinin bacağında annesinin kucağına tırmanmaya çalışıyordu.

Tümünü Oku

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Ailede Huzur / Ebeveyn Tuzakları

Ailede Huzur Semineri,Yahya Hamurcu tarafından tasarlanmış, aktardığı bilgiler ve yöntemlerle, daha iyi bir aile birlikteliğine sahip olabilme yolculuğunda ebeveynlere destek olmayı amaçlamaktadır. Aile bütünlüğümüzü geliştiren ve koruyan yöntemleri öğrenmek , Çocuklarımızın hayattaki yetkinliklerini artıran yöntemleri öğrenmek ,onaları tehlike ve tuzaklardan korumak için..

Tümünü Oku
友情链接: 今日新闻 新闻头条 百姓故事 通辽市新闻网 澳门赌场网址 澳门赌场网站 澳门赌场平台 澳门赌场游戏 澳门赌场登陆 澳门赌场棋牌 澳门赌场电子 澳门赌场攻略 澳门赌场网投 澳门赌场代理 澳门赌场真人 澳门赌场21点 澳门赌场赌城 澳门赌场体彩 澳门赌场玩法 澳门赌场论坛 澳门赌场技巧 澳门赌场信誉 澳门赌场体育 澳门赌场入口 澳门赌场试玩 澳门赌场集团 澳门赌场彩票 澳门赌场快3 澳门赌场代理网 澳门赌场百家乐 澳门赌场龙虎斗 澳门赌场现金网 澳门赌场炸金花 澳门赌场老虎机 澳门赌场客户端 澳门赌场移动版 澳门赌场手机版 澳门赌场官方网 澳门赌场娱乐场 澳门赌场娱乐网 澳门赌场游艺场 澳门赌场二八杠 澳门赌场新版本 澳门赌场国际城 澳门赌场十三水 澳门赌场BB视讯 澳门赌场送彩金 澳门赌场捕鱼王 澳门赌场送体验金 澳门赌场官方网址 澳门赌场手机APP 澳门赌场官网APP 澳门赌场娱乐官网 澳门赌场线上注册